بولنت ارسوی خواننده جنجالی ترکیه

هنرمندی که از پیشکسوتان موسیقی سنتی ترک به شمار میرود

بولنت ارسوی خواننده جنجالی ترکیه
تاریخ انتشار 12.08.2013 16:59:50 UTC
به روز شده 12.08.2013 16:59:50 UTC

عکس های بولنت ارسوی خواننده معروف موسیقی سنتی ترکیه