جدول پخش برنامه ها

بخش فارسی

جدول پخش برنامه ها
تاریخ انتشار 29.06.2011 11:13:37 UTC
به روز شده 24.04.2013 08:03:12 UTC

بخش اول برنامه های فارسی (00:13- 11:30UTC )

 دوره اول و دوم (ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، مه، ژوئن)

                                 دوشنبه

خبر  - خلاصه مطبوعات

 

رنگهائی از آناتولی

انقلاب ترک

سحر طبیعت

سه شنبه

خبر  - خلاصه مطبوعات

ژرفنای دانایی آناتولی

ترکیه بهشت آبهای شفا بخش

عشق های بزرگ تاریخ ترک

سئوال ماه

چهار شنبه

خبر  - خلاصه مطبوعات

رسانه های گروهی جهان چه می گویند

مجله ورزشی

پایتختهای ترک در طول تاریخ

افسانه های آناتولی

پنجشنبه

 خبر  - خلاصه مطبوعات

رنگین کمان

جمعه

 خبر  - خلاصه مطبوعات

 ما و شنوندگان

شنبه

خبر  - خلاصه مطبوعات

ترکیه و جهان از دیدگاه کارشناسان

جهان ترکیه و ایران

از اعماق تاریخ

یکشنبه

 خبر – خلاصه مطبوعات

خاطراتی از سفر به آناتولی

استانبول شهر هزار و یک شب

عابده های تاریخ

 


 

بخش دوم برنامه های فارسی  ( 00:19-00:18 UTC)

دوره اول و دوم (ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، مه، ژوئن)

دوشنبه

خبر  - خلاصه مطبوعات

انقلاب ترک

سحر طبیعت

سه شنبه

خبر  - خلاصه مطبوعات

ژرفنای دانایی آناتولی

عشق های بزرگ تاریخ ترک

سوال ماه

چهار شنبه

خبر  - خلاصه مطبوعات

رسانه های گروهی جهان چه می گویند

مجله ورزشی

پایتختهای ترک در طول تاریخ

پنجشنبه

خبر  - خلاصه مطبوعات

رنگین کمان

جمعه

خبر  - خلاصه مطبوعات

ما و شنوندگان

شنبه

 خبر  - خلاصه مطبوعات

ترکیه و جهان از دیدگاه کارشناسان

جهان ترکیه و ایران

یکشنبه

 خبر – خلاصه مطبوعات

خاطراتی از سفر به آناتولی

استانبول شهر هزار و یک شب

 

تازه ترین اخبار