همه پرسی قانون اساسی در مصر

مردم مصر امروز برای همه پرسی قانون اساسی، به پای صندوقهای رای می روند

همه پرسی قانون اساسی در مصر
تاریخ انتشار 14.01.2014 06:46:00 UTC
به روز شده 14.01.2014 06:46:00 UTC

حکومت نظامی در مصر پس از کودتا، قانون اساسی سال ۲۰۱۲ را به حالت تعلیق در آورده بود.

هم اکنون طرح قانون اساسی جدید با انجام تغییرات در قانون اساسی قدیمی، مورد رای گیری قرار خواهد گرفت.

۱٦۰ هزار پلیس در این همه پرسی که ۲ روز طول خواهد کشید، انجام وظیفه خواهند کرد.

نیروهای زرهی ویژه نیز پلیسها را در این ماموریت همراهی خواهند کرد.